Spoorpro Seminar
Trillingen & Geluid

Trillingen en geluidsoverlast blijft een veelbesproken onderwerp in de spoorsector. Dit kan worden veroorzaakt door verschillende aspecten. Het kan aan het type trein, de wagons of de belading liggen of aan de staat van het spooronderhoud. Ook kan bodemgesteldheid of het type woning naast het spoor een rol spelen. Wat zijn de laatste ontwikkelingen om het geluid- en trillingoverlast tegen te gaan? Hoe ziet de innovatieagenda eruit en kunnen we iets leren van de aanpak in omringende landen? Dat en meer kwam ter sprake tijdens het SpoorPro Seminar Trillingen en Geluid op 14 september.

Programma

Het programma voor de seminar zag er als volgt uit:

12.00 – 13.00 Inloop en netwerklunch
13.00 – 15.00 Sessie I – bezwaren en beleid
15.00 – 15.30 Koffiepauze
15.30 – 17.00 Sessie II – innoveren is hinder reduceren
17.00 – 18.00 Netwerk borrel

Wie ga je ontmoeten?

Tijdens de SpoorPro Seminars brengen we de verschillende professionals die te maken hebben met deze kwestie bij elkaar. Je ontmoet de volgende partijen:

  • Spoorbeheerders
  • Spoorvervoerders
  • Aannemers
  • Leveranciers
  • Academici
  • Toezichthoudende instanties
  • Overheden: Gemeenten en Provincies
  • Belangengroepen

Organisatie