Spoorpro Seminar
Trillingen & Geluid

Trillingen en geluidsoverlast blijft een veelbesproken onderwerp in de spoorsector. Dit kan worden veroorzaakt door verschillende aspecten. Het kan aan het type trein, de wagons of de belading liggen of aan de staat van het spooronderhoud. Ook kan bodemgesteldheid of het type woning naast het spoor een rol spelen. Wat zijn de laatste ontwikkelingen om het geluid- en trillingoverlast tegen te gaan? Hoe ziet de innovatieagenda eruit en kunnen we iets leren van de aanpak in omringende landen?

Word partnerAanmelden

Tijdens het SpoorPro Seminar Trillingen & Geluid dat plaatsvindt op 14 september 2021 gaan we met experts en belangengroepen in op het beleid van de Nederlandse overheid en de spoorsector om trillingen- en geluidsoverlast tegen te gaan. Ook wordt er aandacht gegeven aan de nieuwste technologieën die overlast van treinverkeer kunnen reduceren.

Programma

Het SpoorPro Seminar zal, zolang de maatregelen dit toestaan, in fysieke vorm plaatsvinden. Het voorlopige programma voor de seminar ziet er al volgt uit:

12.00 – 13.00 Inloop en netwerklunch
13.00 – 15.00 Sessie I – bezwaren en beleid
15.00 – 15.30 Koffiepauze
15.30 – 17.00 Sessie II – innoveren is hinder reduceren
17.00 – 18.00 Netwerk borrel

Wie ga je ontmoeten?

Tijdens het SpoorPro Seminar brengen we de verschillende professionals die te maken hebben met deze kwestie bij elkaar. Je ontmoet de volgende partijen:

Deelnemers vorige editie

Word Partner!

Wilt u zich met uw merk, organisatie of product profileren tijdens een SpoorPro Seminar? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Word partner

Organisatie