Trillingen & Geluid

Railcenter, Amersfoort

Spoorpro Seminar Trillingen & Geluid

De komende jaren zal het aantal reizigers- en goederentreinen naar verwachting flink stijgen. Het treinverkeer kan voor de omgeving geluids- en trillingsoverlast veroorzaken. Dit kan worden veroorzaakt door verschillende aspecten. Het kan aan het type trein, de wagons of de belading liggen of aan de staat van het spooronderhoud. Ook kan bodemgesteldheid of het type woning naast het spoor een rol spelen.

Tijdens dit SpoorPro Seminar zijn diverse experts in gegaan op het beleid van de Nederlandse overheid en de spoorsector om trillingen- en geluidsoverlast tegen te gaan. Ook was er aandacht voor de nieuwste technologieën die overlast van treinverkeer kunnen reduceren.

Het Spoorpro Seminar Trillingen & Geluid heeft plaatsgevonden op woensdag 30 oktober in Railcenter Amersfoort.

Programma

Het programma voor de seminar ziet er al volgt uit:

12.30 – 13.30 Netwerklunch
13.30 – 14.50 Plenaire sessie
14.50 – 15.20 Koffiepauze
15.20 – 16.30 Plenaire sessie
16.30 – 17.30 Borrel

Sprekers op het event waren:

Theo Benjert – Geluidsadviseur bij Gemeente Rotterdam – Stadsontwikkeling
Chiel Roovers – Teamleider Trillingen en Geluid bij ProRail
Sylvia Koolmees – Clustercoördinator omgevingsbeleid spoor bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Arnaud Kok – Wetenschappelijk medewerker bij het Expertise Centrum Geluid van het RIVM

Sprekers:

Exposanten

Organisatie