Spoorpro Seminar
Omvorming ProRail tot zbo

Tijdens het SpoorPro Seminar gaan wij in gesprek 0ver processen naar softwarematige assets bij treinen en infrastructuur in de spoorbranche

Kenneth Steffers
Programmamanager SpoorPro Seminar

In december 2016 besloot het Kabinet Rutte II om ProRail om te vormen van een besloten vennootschap (bv) naar een zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid (zbo). ProRail is nu nog een besloten vennootschap met een eigen raad van commissarissen. In de nieuwe structuur valt het bedrijf onder de directe verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Februari 2020 is het wetsvoorstel voor de omvorming van ProRail tot zbo naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is de bedoeling dat de wet op 1 januari 2021 in werking treedt.

Tijdens het SpoorPro Seminar omvorming ProRail tot zbo, dat plaats heeft gevonden op dinsdag 10 maart in Amersfoort, is het wetsvoorstel besproken en zijn diverse deskundigen in gegaan op de implicaties van de omvorming van ProRail tot zbo. Ook hebben zij uitgelegd wat deze structuurwijziging voor de spoorsector betekent.

Diverse deskundigen hebben hun visie gegeven op de structuurwijziging van ProRail:

Sprekers en programma

Diverse deskundigen hebben hun visie gegeven op de structuurwijziging van ProRail. De sprekers waren:

  • Wijnand Veeneman – Technische Universiteit Delft
  • Chris Verstegen – ProRail
  • Jan Koeman – ministerie van IenW
  • Coen Storm – Connexxion
  • Hans Willem Vroon – RailGood
  • Henri Janssen – FNV Spoor
  • Gerben Schimmel – CBR
  • Freek Bos – Reizigersorganisatie Rover

Bekijk het programma

Partners & organisatie

Het SpoorPro Seminar omvorming ProRail tot zbo wordt georganiseerd door: