Omvorming ProRail tot zbo

Railcenter, AmersfoortNederland

Spoorpro Seminar – Omvorming ProRail tot zbo

Spoorbeheerder ProRail wordt omgevormd van een privaat bedrijf naar een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het kabinet stuurt in het najaar van 2019 het wetsvoorstel voor de omvorming van ProRail tot zbo naar de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de wet op 1 januari 2021 in werking treedt. ProRail valt dan 2021 onder de directe verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Tijdens het SpoorPro Seminar omvorming ProRail tot zbo, dat plaatsvindt op dinsdag 10 maart in Amersfoort, gaan diverse deskundigen in op de juridische implicaties van de omvorming van ProRail tot zbo.

Houd mij op de hoogteRegistreer

Programma

Het programma voor de seminar ziet er al volgt uit:

12.30 – 13.30 Netwerklunch
13.30 – 13.45 Start programma door dagvoorzitter
13.45 – 14.20 Presentatie door Jan Koeman, Ministerie van IenW
14.20 – 14.30 Q&A
14.30 – 14.45 Koffiepauze
14.45 – 15.15 Presentatie Chris Verstegen – ProRail
15.15 – 15.20 Q&A
15.20 – 15.50 Presentatie Theo Kramer – Juridische Zaken en Schadezaken DB Cargo Nederland
15.50 – 15.55 Q&A
15.55 – 16.30 Discussiepanel met alle sprekers
16.30 – 17.30 Netwerkborrel

Sprekers

Diverse juridische deskundigen delen hun kennis op het gebied van Spoorwegrecht. Het programma is zorgvuldig voor u samengesteld in samenwerking met LegalRail. Bevestigde sprekers zijn:

Organisatie

       

Registreer