SpoorPro is een online vakblad in de spoorsector. Daarnaast organiseren we twee keer per jaar een SpoorPro Seminar, steeds gericht op een relevant onderwerp dat speelt in de sector.

Hieronder vind je onze eerdere evenementen:

SpoorPro Seminar Omvorming ProRail tot zbo

In december 2016 besloot het Kabinet Rutte II om ProRail om te vormen van een besloten vennootschap (bv) naar een zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid (zbo). ProRail is nu nog een besloten vennootschap met een eigen raad van commissarissen. In de nieuwe structuur valt het bedrijf onder de directe verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Tijdens het SpoorPro Seminar omvorming ProRail tot zbo, is het wetsvoorstel besproken en zijn diverse deskundigen in gegaan op de implicaties van de omvorming van ProRail tot zbo.

Bekijk het evenement

SpoorPro Seminar Trillingen & Geluid

De komende jaren zal het aantal reizigers- en goederentreinen naar verwachting flink stijgen. Het treinverkeer kan voor de omgeving geluids- en trillingsoverlast veroorzaken. Dit kan worden veroorzaakt door verschillende aspecten. Het kan aan het type trein, de wagons of de belading liggen of aan de staat van het spooronderhoud. Ook kan bodemgesteldheid of het type woning naast het spoor een rol spelen.

Tijdens dit SpoorPro Seminar zijn diverse experts in gegaan op het beleid van de Nederlandse overheid en de spoorsector om trillingen- en geluidsoverlast tegen te gaan. Ook was er aandacht voor de nieuwste technologieën die overlast van treinverkeer kunnen reduceren.

Bekijk het evenement