SpoorPro is een online vakblad in de spoorsector. Daarnaast organiseren we twee keer per jaar een SpoorPro Seminar, steeds gericht op een relevant onderwerp dat speelt in de sector.

Hieronder vind je onze eerdere evenementen:

SpoorPro Seminar Datagedreven Modernisering van het spoorvervoer

Processen in de spoorbranche zijn van oudsher gericht op langzaam veranderende assets: treinen en infrastructuur die tientallen jaren mee gaan. Nu software en data steeds meer hun intrede doen, rijst de vraag: hoe zorg je ervoor dat de spoor assets optimaal profiteren van nieuwe technologische ontwikkelingen en toch veilig blijven. En hoe zorg je ervoor dat gegevens op de juiste manier gebruikt worden om processen te verbeteren?

Dat bespraken op tijdens, samen met infrastructuurbeheerders, vervoerders, ingenieurs, en hard- en software-leveranciers binnen de spoorsector op het SpoorPro Seminar dat plaats vond op 4 oktober 2022.

Lees meer over dit evenement.

SpoorPro Seminar Investeringen in Spoorinfrastructuur 2022

​​​​Er zijn meerder spoorprojecten in ontwikkeling die (inter)nationale en regionale bereikbaarheidsknelpunten op moeten lossen. Maar hebben deze spoorprojecten een gunstig effect op maatschappelijke opgaven van dit moment zoals ruimte, wonen, klimaat, stikstof, brede welvaartsspreiding en landelijke- en stedelijke bereikbaarheid? En wegen de kosten op tegen de baten? Dat en meer heeft u gehoord op 24 mei tijdens het SpoorPro Seminar Investeringen Spoorinfrastructuur. Wij danken u voor uw deelname!

Lees meer over dit evenement.

ATO Live Event

Geautomatiseerd rijden. Het klinkt futuristisch, maar ook de spoorwereld is er druk mee bezig. In Nederland hebben de afgelopen jaren verschillende proeven met Automatic Train Operation op het Nederlandse spoor plaatsgevonden, zowel met passagiers- als goederentreinen. Wat hebben deze testen ons geleerd? En wat is nu de status van Automatic Train Operation in Nederland? Dat en meer werd besproken op het ATO Live Event dat plaatsvond op 14 oktober 2021. Ook werd er ingegaan op buitenlandse cases, zoals Duitsland, de UK en Rusland. Dit event werd georganiseerd door SpoorPro en ProRail. 

Lees meer over het evenement. 

SpoorPro Seminar Trillingen en Geluid 2021

Trillingen en geluidsoverlast blijft een veelbesproken onderwerp in de spoorsector. Dit kan worden veroorzaakt door verschillende aspecten. Het kan aan het type trein, de wagons of de belading liggen of aan de staat van het spooronderhoud. Ook kan bodemgesteldheid of het type woning naast het spoor een rol spelen. Wat zijn de laatste ontwikkelingen om het geluid- en trillingoverlast tegen te gaan? Hoe ziet de innovatieagenda eruit en kunnen we iets leren van de aanpak in omringende landen? Dat en meer kwam ter sprake tijdens het SpoorPro Seminar Trillingen en Geluid op 14 september.

Lees meer over het evenement.

SpoorPro Seminar Spoorveiligheid

Spoorveiligheid is een belangrijk thema in de spoorsector. Hoewel het Nederlandse spoor een van de veiligste spoornetwerken van Europa is, zijn er jaarlijks ongelukken, soms met dodelijke afloop. Tijdens het SpoorPro Seminar Spoorveiligheid op 25 mei zijn we ingegaan op ongelukken die hebben plaatsgevonden op spoorwegovergangen. Wat kunnen we ervan leren zodat we ze in de toekomst kunnen voorkomen?

Bekijk het evenement

In december 2016 besloot het Kabinet Rutte II om ProRail om te vormen van een besloten vennootschap (bv) naar een zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid (zbo). ProRail is nu nog een besloten vennootschap met een eigen raad van commissarissen. In de nieuwe structuur valt het bedrijf onder de directe verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Tijdens het SpoorPro Seminar omvorming ProRail tot zbo, is het wetsvoorstel besproken en zijn diverse deskundigen in gegaan op de implicaties van de omvorming van ProRail tot zbo.

Bekijk het evenement

SpoorPro Seminar Trillingen & Geluid

De komende jaren zal het aantal reizigers- en goederentreinen naar verwachting flink stijgen. Het treinverkeer kan voor de omgeving geluids- en trillingsoverlast veroorzaken. Dit kan worden veroorzaakt door verschillende aspecten. Het kan aan het type trein, de wagons of de belading liggen of aan de staat van het spooronderhoud. Ook kan bodemgesteldheid of het type woning naast het spoor een rol spelen.

Tijdens dit SpoorPro Seminar zijn diverse experts in gegaan op het beleid van de Nederlandse overheid en de spoorsector om trillingen- en geluidsoverlast tegen te gaan. Ook was er aandacht voor de nieuwste technologieën die overlast van treinverkeer kunnen reduceren.

Bekijk het evenement